HÜDROFOBISEERIMINE

Hüdrofobiseerimine on looduslikust kivist, tellis- ja krohvipindade nähtamatu kaitse. OÜ Survepesu kasutab hüdrofobiseerimistöödel Belgias toodetud hüdrofobisaatorit Enviroseal B. Sügavale materjali pooridesse imbudes tekitab see vedelik kuivades vetthülgava pinna. Hüdrofobiseerimine ei vähenda immutatava materjali hingavust.

Enne mingi pinna hüdrofobiseerimist tuleb sellelt eemaldada mustus, õli, rasv, orgaanilised ühendid ja tsemendipiim – ühesõnaga kõik, mis võiks halvendada vedeliku imbuvust. Pind tuleb puhastada survepesu meetodil ka siis, kui mustust palja silmaga näha ei ole. Paljude kivipindade puhul annab hea tulemuse nende puhastamine märgliivapritsiga.