MÄRGLIIVAPRITSITÖÖD

  • Vana värvi eemaldamine betoon- ja kivipindadelt ning krohvitud fassaadidelt. Sel moel saab edukalt puhastada fassaade mittehingavast paksust õlivärvikihist (näiteks nn Geniteks-värvist)
  • Tellisfassaadide puhastamine
  • Paekivi jm loodusliku kivi puhastamine
  • Graffiti eemaldamine

Märgliivapritsitöid tehakse ehitusvaldkonnas väga laialdaselt. Vana fassaadivärvi eemaldataksegi harilikult madalsurvel märgliivapritsi-meetodil. Nii kahjustatakse olemasolevat krohvikihti kõige vähem. Vastavalt aluspinna tugevusele, värvikihi paksusele, kihtide arvule ja keemilisele koostisele valitakse sobiva fraktsiooniga puhastusliiv. Puhastatud krohvipinnale tehakse survepesu-järelloputus – ning fassaadipind ongi renoveerija jaoks ette valmistatud.

Oleme saavutanud punase ja kollase tellise ning paekivi puhastamisel vägagi häid tulemusi. Märgliivapritsimeetod sobib ka graffiti eemaldamiseks paekivi-, graniit- ja betoonpindadelt.

Märgliivapritsi eeliseks on täielik tolmuvabadus. Puhastamise käigus tekkinud märg liiv ja fassaadi pinnakihtide jäägid korjatakse kokku, teisaldatakse konteineris prügilasse ning utiliseeritakse.

Valik märgliivapritsi meetodil puhastatud objektide pilte