VESIPIIKAMINE

Vesipiigi kasutamisel tungib kõrgsurvestatud vesi betooni pinnas olevatesse pragudesse ja pooridesse ning betoon puruneb.
Vesipiigiga töötamiseks (piikamiseks) on tarvis juhtida veejuga väga kõrge rõhu all. Meie kasutatavate seadmete abil on võimalik saavutada isegi 2600-baarine rõhk. Seadmed sobivad vana, murenenud ja karboniseerunud betooni eemaldamiseks ning pragude ja sarruste avamiseks. Vesipiigi abil saab eemaldada ka näiteks sildade ääretalasid.

Hoolikalt tehtud eeltööd on betoontarindite remondi õnnestumise tingimatu eeldus. Uue pinnakatte nakketugevus sõltub ju suuresti sellest, mis võtetega on eemaldatud vana betoon. Parimad eeldused uue pinnakatte tõhusaks nakkeks saavutatakse kõrgsurvepesu ja vesipiigi kasutamisega.

Vesipiigi eelised

  • ei kahjusta tervet tarindit
  • betoonisarrused jäävad terveks ja saavad roostest puhtaks
  • vähe puhastusjääke
  • ei teki tolmu
  • lihtne leida terve ja halvas seisukorras betooni piiri
  • võrreldes mehhaanilise vesipiigi kasutamisega mitu korda parem nakkepind
  • jääb ära hulk tööoperatsioone
  • vesipiigi kasutamine ei põhjusta karkassi vibratsiooni

Vesipiigi kasutamine ei kahjusta tarindit, kuid betoonikihi saab sellelt eemaldada hetkega. See meetod on kiire ja puhas. Vesipiigi abil võib ühe päevaga teha ära töö, millele traditsioonilise piikvasara kasutamisel kuluks terve nädal. Töö tulemus on klass omaette. Tunnihind on traditsioonilise meetodiga võrreldes küll kallim, kuid töö on mitu korda täpsem ja kiirem. Vesipiigi abil puhastatud pinda võib kohe edasi töödelda, ilma et oleks vaja teha veel mingeid lisatöid.

Vesipiikamise näiteid