Prügivedu ja prügikonteinerite (multilift) rent

Käitleme

  • Ehitusprügi ja -jäätmed (betoon, kivid ja ehituslikud segajäätmed)
  • Haljastusjäätmed
  • Muld
  • Tööstusjäätmed
  • Ohtlikud jäätmed (asbest/eterniit)
  • Segaolmejäätmed
Telli konteiner

+372 524 2424
või
survepesu@survepesu.ee

Kasutame suurekabariidilisi multilift konteinereid

Survepesu Multilift kallurid

Prügivedu - KKK

Konteineri valik

Meie eesmärk on pakkuda kliendile parim lahendus parima hinnaga.
Kogenud projektijuhid tutvuvad teie jäätmete sortimendiga ja annavad nõu konteineri valikul.

Kuidas me töötame

Veame jäätmeid tööpäevadel E-R 8-17. Tööpäevadel sõlmitud eelneva erikokkuleppe alusel on võimalik kokku leppida konteineri tühjendus nädalavahetusel või töövälisel ajal. 

Keskkonnaload

Survepesu OÜ-l on järgmised keskkonnaload:

Jäätmeluba: L.JÄ/328023
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi registreerimisnumber: 0432