SURVEPESU

 • Fassaadipesu (olmemustuse eemaldamine). PVC-, plekkkassett- vms fassaadi puhul teeme lisaks ka käsipesu.
 • Dolomiitpindade ja terrasiitkrohvfassaadide puhastamine.
 • Vana värvi eemaldamine betoon-, tellis- ja kivipindadelt. Survepesumeetodit saab kasutada lateks- ja lubivärvide puhul.
 • Erinevate lakk-katete eemaldamine kivipindadelt kuumvesisurvepesu meetodil.
 • Skulptuuride, monumentide, ausammaste jms puhastamine.
 • Teede ja väljakute pesu.
 • Tulekahjujärgne pesu (nõe ja tahma eemaldamine).
 • Tööstuslikud survepesutööd. Puhastustööd tehastes.
 • Laevade pesu.
 • Liiklusvahendite pesu.
 • Ehitus-, teedeehitus- ja maaparandusmehhanismide pesu.
 • Graffiti eemaldamine.

Valik survepesu meetodil pestud objektide pilte